Henkistä ja fyysistä tukea

Pienessä palvelukodissa asukkaiden tarpeet ja toiveet on mahdollista toteuttaa yksilöllisesti. Henkilökunnan ja asukkaiden välillä vallitsee luottamus ja turvallinen ilmapiiri. Tavoitteenamme on että jokainen tuntee kuuluvansa perheeseen ja olevansa itsenäinen päivittäisestä avusta/hoivasta huolimatta. Päivittäin tapahtuvien toimintojen lisäksi asukkaiden mielialaan ja henkiseen hyvinvointiin kiinnitetään erityistä huomiota. Toteutamme kuntouttavaa työotetta päivittäisessä hoitotyössä. Viriketoiminta on myös osa päivittäistä rutiinia. Palvelukodilla käy lääkäri säännöllisesti, näin varmistuu yksilölinen ja asukkaiden tarpeidenmukainen hoito.

Lampelan Palvelukoti

Ruhalantie 215
85730 Tulppo

Palvelukoti puh. 08-767589
Johanna Nyyssölä puh. 040-5218662

info@lampelanpalvelukoti.com
www.lampelanpalvelukoti.com